V sklopu projekta se bomo partnerske organizacije poglabljale v teme povezane s podnebnimi migracijami. Skozi izobraževalno-osveščevalni projekt bomo organizacije krepile povezovanje med mladinskimi delavci_kami in mladimi ter spodbujale k aktivaciji za podnebno in socialno pravično družbo. Pomemben projektni cilj je tudi izvajanje komunikacijskega načrta, preko katerega bomo s projektnimi vsebinami seznanile širšo javnost in spodbudile javni diskurz o podnebnih migracijah. Projekt Beyond the tales je odgovor na diskrepanco v povezovanju podnebnih sprememb in migracij med mladimi in gradi na rezultatih raziskave (IPSO 2021), ki nakazujejo, da mladi podnebnih sprememb in migracij trenutno še ne povezujejo v veliki meri, se pa zavedajo njihove povezanosti v odnosu do prihodnosti.

Rezultati projekta:

  • Kvalitativna raziskava o potrebah mladinskih delavcev v Sloveniji, Španiji, Avstriji ter Bosni in Hercegovini;
  • Spletno usposabljanje na temo podnebnih migracij;
  • Knjižica z zgodbami, ki se nanašajo na podnebno krizo in migracije.

NASLOV PROJEKTA (ORIGINALNO): Beyond the tales

KONTAKT: Barbara Vodopivec (barbara@humanitas.si)
TRAJANJE PROJEKTA: 3. 1. 2022 – 2. 1. 2024
FINANCERJI: Evropska komisija (Erasmus+ Programme)
IDENTIFIKACIJSKA ŠT. PROJEKTA OZ. ŠT. POGODBE: 2021-1-SI02-KA220-YOU-000030419
PROJEKTNI PARTNERJI:

SPLETNA STRAN PROJEKTA: https://beyondthetales.org/sl

Izvedba tega projekta je sofinancirana s strani Evropske unije. Vsebina aktivnosti je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske unije ter drugih sofinancerjev.