Glavni namen projekta PeerAct je opremiti mlade ljudi s socialnimi kompetencami za promocijo temeljnih družbenih vrednot nediskriminacije, strpnosti, solidarnosti in enakosti med mladimi širom Evrope. V okviru projekta bomo mlade usposobili za izvajanje delavnic na teme sprejemanja raznolikosti, anti-diskriminacije, strpnosti in enakosti. Udeležili se bodo trostopenjskega mednarodnega treninga, ki bo potekal po priznani metodi »A World of Difference« nosilnega partnerja EPTO. Prvi trening bo namenjen tematskemu spoznavanju področij, drugi trening pa razvijanju trenerskih kompetenc. Bodoči trenerji in trenerke bodo svoje znanje podajali naprej preko delavnic za svoje vrstnike v lokalnih okoljih. Po opravljeni praksi se bodo udeležili tretjega treninga, ki bo namenjen nadgradnji trenerskih kompetenc in pridobivanju praktičnih znanj s področja dela s skupinami. Ob uspešnem zaključku treninga bodo postali certificirani trenerji in bodo lahko s svojim delovanjem v lokalnem, nacionalnem in evropskem kontekstu kot trenerji aktivno prispevali k promoviranju strpnejše družbe.

NASLOV PROJEKTA (ORIGINALNO): PeerAct – Upscaling peer-to-peer anti-bias education for promoting common values
KONTAKT: Viktorija Kos, viktorija@humanitas.si
TRAJANJE PROJEKTA: 15. 1. 2020 – 14. 1. 2022
FINANCERJI: Evropska unija (EACEA – Social Inclusion and Common Values: the Contribution in the Field of Education and Training) in Ministrstvo za javno upravo RS
IDENTIFIKACIJSKA ŠT. PROJEKTA OZ. ŠT. POGODBE: 612137-EPP-1-2019-1-BE-EPPKA3-IPI-SOC-INA
PROJEKTNI PARTNERJI:

Izvedba tega projekta je sofinancirana s strani Evropske unije in Ministrstva za javno upravo RS. Vsebina aktivnosti je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske unije ter drugih financerjev.