POLITEIA je projekt strateškega partnerstva evropskega programa Erasmus+, namenjen odpravljanju vrzeli v vključevanju globalnega državljanstva v srednjih šolah ter zagotavljanju podpore učiteljicam in učiteljem pri spodbujanju in vključevanju globalnega državljanstva v njihovo delo. V okviru projekta bomo razvili inovativni program usposabljanja, ki bo učiteljicam in učiteljem omogočil bolj samozavestno naslavljati globalne izzive v razredu ter vključevati teme in metode globalnega učenja v pripravo učnih načrtov. Podpreti jih želimo tudi pri spodbujanju zanimanja in zavzetosti učenk in učencev za globalno državljanstvo.

NASLOV PROJEKTA (ORIGINALNO): POLITEIA – Promoting global citizenship education in schools

KONTAKT: Alma Rogina (alma@humanitas.si)
TRAJANJE PROJEKTA: 1. 9. 2020 – 31. 8. 2022
FINANCERJI: Evropska unija (Erasmus+ Programme: KA 2 – Strategic Partnership)
IDENTIFIKACIJSKA ŠT. PROJEKTA OZ. ŠT. POGODBE: 2020-1-UK01-KA201-079034
PROJEKTNI PARTNERJI:

Izvedba tega projekta je sofinancirana s strani Evropske unije. Vsebina aktivnosti je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske unije.