Glavni namen projekta je ozaveščati mlade o temah solidarnosti, revščine, neenakosti, diskriminacije in človekovih pravic. Z uporabo analize fotografij, spodbujanjem kritičnega mišljenja in pisanjem sporočil solidarnosti bomo mlade spodbudili k razmisleku o pomenu sobivanja različnih idej, religij, skupnosti in statusnih skupin. V okviru projekta bomo učitelje in učiteljice usposobili za izvedbo delavnic medijskega opismenjevanja in kritičnega mišljenja. V ta namen bomo skupaj s partnerji pripravili priročnik za učitelje in učiteljice, mladi pa bodo s pomočjo analize izbranih fotografij na temo na temo rasizma, podnebnih sprememb, enakosti spolov, migracij, duševnega zdravja in medgeneracijske solidarnosti pripravili sporočila solidarnosti. Razglednice s sporočili bodo v okviru mednarodne akcije, ki bo potekala v vseh partnerskih državah, pošiljali posameznikom in posameznicam v svoji skupnosti.

NASLOV PROJEKTA (ORIGINALNO): Build European Solidarity Today (BEST): Let’s replay the Fraternity Card!
KONTAKT: Barbara Vodopivec (barbara@humanitas.si)
TRAJANJE PROJEKTA: 15. 1. 2020 – 14. 1. 2023
FINANCERJI: Evropska unija (EACEA – Social Inclusion and Common Values: the Contribution in the Field of Education and Training) in Ministrstvo za javno upravo RS 
IDENTIFIKACIJSKA ŠT. PROJEKTA OZ. ŠT. POGODBE: 612153-EPP-1-2019-HR-EPPKA3-IPI-SOC-IN
PROJEKTNI PARTNERJI:

Izvedba tega projekta je sofinancirana s strani Evropske unije in Ministrstva za javno upravo RS. Vsebina aktivnosti je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske unije ter drugih financerjev.