TIP je mednarodni projekt, osredotočen na zagotavljanje novega odziva na izolacijo in izključevanje mladih, s ciljem razviti in preizkusiti trenerski program za raziskovanje in razvijanje socialne vključenosti z uporabo tehnik participatornega gledališča z mladimi iz ranljivih skupin iz Slovenije, Bolgarije in Velike Britanije. V okviru projekta bomo skupaj z mladinskimi delavkami_ci, ki imajo lastne izkušnje diskriminacije, oblikovali trenerski program in z njim naslavljali mlade, ki se soočajo z diskriminacijo. S tem želimo doprinesti k večji opolnomočenosti mladih, ki so diskriminirani, ozaveščati mlado generacijo, izobraževalke_ce in splošno javnost o izključevanju, razlogih in kako se lahko približamo bolj vključujoči družbi, hkrati pa razviti nove kvalitetne, kreativne in inovativne oblike mladinskega dela.

NASLOV PROJEKTA (ORIGINALNO): Theater as Inclusive Practice

KONTAKT: Tjaša Kosar (tjasa@humanitas.si)
TRAJANJE PROJEKTA: 1. 3. 2021 – 28. 2. 2023
FINANCERJI: Evropska unija (Erasmus+ Programme) in British Council
IDENTIFIKACIJSKA ŠT. PROJEKTA OZ. ŠT. POGODBE: 2020-1-UK01-KA227-YOU-094496
PROJEKTNI PARTNERJI:

Izvedba tega projekta je sofinancirana s strani Evropske unije in British council. Vsebina aktivnosti je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske unije in drugih sofinancerjev.