Refugees Welcome
1
Izdelki

O društvu

Tekoči projekti

Širimo solidarnost (Build European solidarity today: Let's play the fraternity card in Europe!)

Vsebina:

Glavni namen projekta je ozaveščati mlade o temah solidarnosti, revščine, neenakosti, diskriminacije, človekovih pravic, preko fotografske analize in pisanja. Projekt poudarja pomen sobivanja različnih idej, religij, skupnosti, statusnih skupin itd. s spodbujanjem kritičnega mišljenja in pisanjem sporočil solidarnosti.

 

V okviru projekta bomo učitelje in učiteljice v OŠ in SŠ usposobili za izvedbo delavnic medijskega opismenjevanja in kritičnega mišljenja. V ta namen bomo skupaj s partnerji pripravili priročnik za učitelje in učiteljice. Med mlade bodo razdelili fotografije na temo rasizma, podnebnih sprememb, enakosti spolov, migracij, duševnega zdravja in medgeneracijske solidarnosti, ki jih bodo sprva analizirali, nato pa napisali sporočila solidarnosti. Kartice s sporočili bodo v okviru mednarodne akcije solidarnosti pošiljali naključnim ali izbranim posameznikom in posameznicam v svoji skupnosti. Sledilo bo prebiranje sporočil solidarnosti, ki jih bodo nekateri prejemniki in prejemnice poslali nazaj, ter izvedba aktivnosti v lokalni skupnosti. Dejavnost bo sočasno potekala v vseh projektnih državah. V okviru projekta bo v letu 2021 potekala tudi mednarodna konferenca za pedagoške delavce in delavke, v letu 2022 pa zaključna konferenca v Bruslju, kamor bodo povabljeni tudi najbolj aktivni mladi.

 

 

Izvedba tega projekta je sofinancirana s strani Evropske unije. Vsebina projekta je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske unije.

Pričetek:
15.1.2020
Zaključek:
14.1.2023
Kontakt:
Barbara Vodopivec, barbara@humanitas.si
Sofinanciranje:
Partnerji:
Centar za mirovne študije / Hrvaška https://www.cms.hr/
CIVES / Španija http://www.fundacioncives.org/
Fundacja Szkoła z Klasą / Poljska https://www.szkolazklasa.org.pl/
ARCI / Italija https://www.arci.it/
La ligue de l'enseignement / Francija https://laligue.org/

PeerAct - Upscaling peer-to-peer anti-bias education for promoting common values

Vsebina:

Glavni namen projekta PeerAct je opremiti mlade ljudi s socialnimi kompetencami za promocijo temeljnih družbenih vrednot nediskriminacije, strpnosti, solidarnosti in enakosti med mladimi širom Evrope. V okviru projekta bomo mlade usposobili za izvajanje delavnic na teme sprejemanja raznolikosti, anti-diskriminacije, strpnosti in enakosti. Udeležili se bodo trostopenjskega mednarodnega treninga, ki bo potekal po priznani metodi »A World of Difference« organizacije European Peer Training Organisation (EPTO).

 

Prvi trening bo namenjen tematskemu spoznavanju področij, ki jih projekt pokriva, drugi trening pa bo namenjen razvijanju trenerskih kompetenc za naslavljanje tovrstnih tem. V vmesnem času bodo bodoči trenerji in trenerke svoje znanje podajali naprej preko delavnic, ki jih bodo izvajali s svojimi vrstniki v lokalnih okoljih. Po opravljeni praksi se bodo udeležili tretjega treninga, ki bo namenjen nadgradnji trenerskih kompetenc in pridobivanju praktičnih znanj s področja dela s skupinami. Ob uspešnem zaključku treninga bodo postali certificirani trenerji globalnega učenja in bodo lahko s svojim delovanjem v lokalnem, nacionalnem in evropskem kontekstu kot trenerji aktivno prispevali k promoviranju strpnejše družbe.

 

     

 

 

Izvedba tega projekta je sofinancirana s strani Evropske unije. Vsebina projekta je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske unije.

Pričetek:
15.01.2020
Zaključek:
14.01.2022
Kontakt:
Viktorija Kos, viktorija@humanitas.si
Sofinanciranje:
Partnerji:
EPTO / Belgija (vodilni partner) http://www.epto.org
Ofensiva Tinerilor Asociatia / Romunija http://www.ofetin.ro/index.php/ro/
PAR – Respostas Sociais / Portugalska http://par.org.pt/
Asociatia YOUTH ON THE MOVE https://yotmromania.webs.com/
VSC Volunterski Centar Skopje / Severna Makedonija https://vcs.org.mk/
POMOĆ DECI / Srbija https://www.pomocdeci.org/sr/
San Xerome Emiliani / Španija https://sanxerome.com/
European Institute of Education and Social Policy (EIESP) / Francija https://www.eiesp.org/

CulPeer4Change

Vsebina:

Glavni namen projekta je ozaveščanje mladih o pomenu ciljev trajnostnega razvoja na področju podnebnih sprememb, otrokovih pravic ter migracij.
Splošni cilji projekta so:
-   Spodbujanje globalnega učenja o ciljih trajnostnega razvoja (podnebnih spremembah, otrokovih pravicah ter migracijah).
-   Uvajanje novih izobraževalnih konceptov v formalno in neformalno izobraževanje.
Specifični cilji projekta:
-  Uvajanje novih *inovativnih konceptov v formalno in neformalno izobraževanje v 7 državah partnericah.
*Inovativni izobraževalni koncepti po vzoru kulturnega medvrstniškega pristopa  (Cultural Peer Learning Concepts).

V okviru projekta bomo izvedli delavnice v izobraževalnih ustanovah in neformalnih učnih okoljih po načelu zgoraj omenjenega koncepta ter številne kulturne dogodke v sodelovanju s partnerji držav globalnega juga z namenom ozaveščanja mladih o tematikah trajnostnega razvoja. V času trajanja projekta bo organiziranih še 7 konferenc, na katerih se bodo deležniki seznanili z inovativnimi koncepti v izobraževanju ter o njih razpravljali. Ti dogodki se bodo slovesno zaključili z otvoritvijo večje poslikave/grafita na temo enega od ciljev trajnostnega razvoja, ki jo bodo izdelali lokalni umetniki v sodelovanju z umetniki globalnega juga ter šolarji. Eden od pomembnih rezultatov projekta bodo tudi spletna izobraževalna orodja, s pomočjo katerih bodo ciljne skupine krepile ozaveščenost o tematikah trajnostnega razvoja.


   

Izvedba tega projekta je sofinancirana s strani Evropske unije in Ministrstva za zunanje zadeve RS. Vsebina aktivnosti je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske unije ter drugih financerjev. 
Pričetek:
1.2.2019
Zaključek:
31.1.2022
Kontakt:
Manca Šetinc Vernik, manca@humanitas.si
Sofinanciranje:
Partnerji:
Institut equalita (Nemčija) https://www.equalita.de/web/de/
Büro für Kultur- und Medienprojekte gGmbH (Nemčija) https://kinderkulturkarawane.de/wp/
SPOR Media, Danska https://www.spormedia.dk/
Foundation for Development of the Cultural and Business Potential of Civil Society, Bolgarija http://www.cubufoundation.com/en/
Pixel, Italija https://www.pixel-online.net/
OIKOS, Italija https://www.istituto-oikos.org/
COMPA, Bolivija http://www.fundacioncompa.com/
Kigamboni Community Centre, Tanzanija http://kccdar.com/
Oddelek za mednarodne zadeve, mesto Köln, Nemčija 
Občina Nova Gorica, Slovenija 
Občina Kalundborg, Danska 
Občina Sonderborg, Danska 
Občina Plovdiv, Bolgarija 
Provincia di Varese, Italija 

Globalni izzivi - Globalni predmeti (Global Issues – Global Subjects)

Vsebina:
Ker so učitelji in učiteljice ključni akterji sprememb v izobraževalnem sistemu, se bomo v okviru projekta osredotočili predvsem nanje. S projektom želimo učitelje in učiteljice dodatno motivirati in usposobiti za naslavljanje globalnih izzivov (tudi bolj kontroverznih) ter jih spodbuditi k vključevanju tem, povezanih s Cilji trajnostnega razvoja, v medpredmetno in predmetno poučevanje.

V okviru projekta bomo razvili celosten okvir globalnega učenja in praktična orodja za naslavljane globalnih izzivov v razredu, organizirali usposabljanja za učitelje ter nudili podporo učiteljem in učencem pri pripravi kampanj in lokalnih akcij. O pomenu vključevanja globalnega učenja v formalno in neformalno izobraževanje bomo osveščali tudi izobraževalne in pedagoške institucije, politične odločevalce ter ostale zainteresirane akterje.


   

Izvedba tega projekta je sofinancirana s strani Evropske unije in Ministrstva za zunanje zadeve RS. Vsebina aktivnosti je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske unije ter drugih financerjev.  
Pričetek:
1.11.2017
Zaključek:
31.3.2021
Kontakt:
Alma Rogina, alma@humanitas.si
Sofinanciranje:
Partnerji:
Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej / Poljska (nosilec projekta) https://glowna.ceo.org.pl/
Südwind Verein für Entwicklungspolitik und globale Gerechtigkeit / Avstrija https://www.suedwind.at/wien/ueber-uns-der-verein/
Anthropolis Association / Madžarska http://anthropolis.hu/english/
Le Partenariat / Francija http://www.lepartenariat.org/index.php?lang=en
Leeds DEC / Velika Britanija http://www.leedsdec.org.uk/
Scottish Development Education Centre / Velika Britanija http://www.scotdec.org.uk/
ARPOK /Češka http://arpok.cz/
CLOVEK V OHROZENI, N.O. / Slovaška https://clovekvohrozeni.sk/
Associazione di Cooperazione e Solidarietà / Italija http://www.acs-italia.it/
Pädagogische Hochschule Wien / Avstrija (pridruženi partnerji) https://www.phwien.ac.at/

E-TICK: platforma za etično komunikacijo mladih prostovoljcev

Vsebina:

Namen projekta E-TICK je razviti spletno platformo, ki bo združevala metodologijo globalnega učenja in inovativnih spletnih učnih orodij, s katerimi želimo mlade spodbuditi k aktivnemu razmišljanju o in vključevanju v vprašanja globalne (so)odvisnosti, (ne)pravičnosti, razumevanju kulturne raznolikosti ter prevpraševanju etike v današnjem načinu komuniciranja.

 

Spletna platforma bo mladim prostovoljcem, ki že imajo za seboj izkušnjo mednarodnega prostovoljstva, kot tistim, ki o tem še razmišljajo, pa tudi vse ostalim, ki želijo o globalnih izzivih razmišljati malo širše, nudila možnost, da prevprašajo idejo globalnega prostovoljstva skozi perspektivo globalnega učenja. Premagovali bomo namreč klasičen model »požrtvovalnega« prostovoljstva v smislu pomoči »ubogim otrokom v državah globalnega juga« ter na globalno prostovoljstvo pogledali z vidika odgovornega ravnanja in enakopravnega sodelovanja z lokalnimi skupnostmi v smislu medsebojnega učenja in poslušanja.

 

V času povečanih političnih polarizacij znotraj Evrope in vse večjih občutkov strahu ter nestrpnosti so učenje in angažma na področju globalnega učenja in učenja o globalni (ne)pravičnosti, razvijanje občutka za kulturno raznolikost ter veščin etične komunikacije potrebni kot še nikoli. Z razvojem platforme bomo razvili orodja za pridobivanje tovrstnih kompetenc in veščin mladih, ki bodo stremela k razbijanju stereotipov o odnosih sever-jug, neo-kolonialističnih principov delovanja, promoviranju globalne solidarnosti in medkulturnega razumevanja ter spoštovanja različnih kultur in narodov.

 

  

 

Izvedba tega projekta je sofinancirana s strani Evropske unije. Vsebina projekta je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske unije.

Pričetek:
1.10.2018
Zaključek:
31.12.2020
Kontakt:
Alma Rogina, alma@humanitas.si
Povezava:
Sofinanciranje:
Partnerji:
VOLUNTARIAT / Slovenija (vodilni partner) https://www.zavod-voluntariat.si/
FOCSIV / Italija https://www.focsiv.it/
INEX-SDA, z.s. / Češka https://www.inexsda.cz/
COMHLÁMH – Action for Global Justice / Irska https://comhlamh.org/

PODVIG – Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah

Vsebina:

Ključni cilj projekta je razviti in preizkusiti model celostnega razvoja kompetence podjetnosti pri dijakih skozi medpredmetno povezovanje in sodelovanje z okoljem in širšo skupnostjo. V ta namen bomo v sodelovanju z razvojnimi ter implementacijskimi gimnazijami in konzorcijskimi partnerji razvili, preizkušali in implementirali modele, ki bodo omogočali učinkovito umestitev kompetence podjetnosti v gimnazijski prostor in s pomočjo katerih bodo gimnazije celovito razvijale kulturo podjetnosti v kontekstu interdisciplinarnosti in povezovanja z okoljem.

Poseben poudarek pri projektu bo na prepoznavanju družbenih, okoljskih, gospodarskih in osebnih izzivov in njihovem reševanju s pomočjo kompetence podjetnosti v smeri iskanja trajnostnih rešitev. Zato bomo razvijali prožne oblike učenja, zlasti tistih, ki omogočajo sistematično vpeljevanje in razvijanje medpredmetnih in (kros) kurikularnih povezav s poudarkom na aktivni vlogi dijakov in reševanju avtentičnih problemskih situacij ter družbenih izzivov. Posebna pozornost bo posvečena tudi razvijanju pedagoških strategij, ki spodbujajo sodelovanje ter izmenjavo izkušenj, idej in inovacij ter najrazličnejše oblike mreženja.

Projekt izvajamo v okviru konzorcija:
 • ZRSŠ – vodenje projekta,
 • Vzgojno-izobraževalni zavodi: 28 razvojnih in 42 implementacijskih gimnazij,
 • Univerza v Mariboru,
 • Fakulteta za naravoslovje in matematiko,
 • Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta,
 • Šola za ravnatelje
 • Institut Jožef Stefan
 • Gospodarska zbornica Slovenije,
 • Društvo Humanitas - Center za globalno učenje in sodelovanje,
 • Zavod za kulturo, umetnost in izobraževanje Kersnikova,
 • Zveza prijateljev mladine Slovenije.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.700.000,00 EUR. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 


Pričetek:
3. 11. 2017
Zaključek:
31. 8. 2022
Kontakt:
Alma Rogina, alma@humanitas.si
Povezava:
Sofinanciranje:
Partnerji:
Zavod RS za šolstvo (nosilec projekta) http://www.zrss.si/

WE ALL NEED NEW ENGAGEMENT - WANNE

Vsebina:
Namen projekta je:
 • spodbuditi udeležbo in vključitev državljanov tretjih držav v družbe držav gostiteljic in spremeniti diskurz o migracijah, ki je vedno bolj negativno nastrojen ter poln lažnih novic, negativnih predsodkov in zavajajočih stereotipov;
 • omogočiti državljanom tretjih držav sodelovanje in oblikovanje političnih zahtev za človekovo dostojanstvo, solidarnost, integracijo in vključevanje;
 • spodbujati solidarnost, vključevanje (integracijo) in vključevanje z delavnicami o človekovem dostojanstvu in občutljivih temah.
S partnerji iz 7 evropskih držav bomo izvajali in izmenjevali dobre prakse vključevanja in integracije, vzpostavili spletno bazo podatkov o projektih in podpornih storitvah, ki so na voljo državljanom tretjih držav, organizirali partnerske sejme ter usposabljanja za ozaveščanje in zagovorništvo tudi na politični ravni. V tandemih z ljudmi z resnično migrantsko ali begunsko izkušnjo bomo izvedli 70 delavnic za ozaveščanje o človekovem dostojanstvu in občutljivosti spolov. Humanitas bo nadaljeval tudi uspešno izkustveno gledališko predstavo Skozi oči begunca za šole, ki smo jo pripravili skupaj z ljudmi z begunsko izkušnjo, ter se še naprej trudil za spremembo negativnega diskurza o migracijah, posredovanju dobrih praks in spodbujanju pozitivne podobe ljudi z begunsko in migrantsko izkušnjo. Glavni poudarek WANNE je izmenjava znanja in uspešnih izkušenj med partnerskimi državami, ki ga bomo zaključili z mednarodnim poročilom o dobrih praksah in priporočilih evropskim voditeljem na srečanju v Bruslju.Izvedba tega projekta je sofinancirana s strani Evropske unije. Vsebina projekta je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske unije.


 

Pričetek:
1.1.2018
Zaključek:
31.12.2019
Kontakt:
Manca Šetinc Vernik, manca@humanitas.si
Sofinanciranje:
Partnerji:
Südwind (Austria) - vodilni partner https://www.suedwind.at/
Vienna institute for international dialogue and cooperation (Austria) http://www.vidc.org/en/
Foundation for Shelter and Support to Migrants (Malta) http://fsmmalta.org/
Comune di Verona (Italy) https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=1
Stadtgemeinde Traiskirchen (Austria) http://www.traiskirchen.gv.at/
VAS Österreich- Association of African Students in Austria (Austria) http://www.vas-oesterreich.at/
COSPE (Italy) https://www.cospe.org/
Le Fate Onlus (Italy) http://www.lefate-onlus.org/
Center for peace studies (Croatia) https://www.cms.hr/en
SYMBIOSIS (Greece) http://www.symbiosis.website/symbiosisorg/index.php/en/
Municipality of Nova Gorica (Slovenia) https://www.nova-gorica.si/
Mirovni inštitut (Slovenia) http://www.mirovni-institut.si/
PATRIR (Romania) http://patrir.ro/
CESIE (Italy) http://cesie.org/en/home/

Z globalnim učenjem do aktivnega odgovornega državljanstva

Vsebina:
Projekt je namenjen povezovanju, krepitvi učinkovitosti in inovativnosti celotnega področja globalnega učenja ter hkrati zagotavljanju njegovega  koordiniranega razvoja in vključevanja različnih deležnikov, da bi lahko dosegli večjo prepoznavnost in stabilnost delovanja NVO na tem področju.
 
Poleg krepitve strokovne usposobljenosti predstavnikov NVO in drugih multiplikatorjev GU v okviru projekta posebno pozornost namenjamo mreženju različnih deležnikov na lokalnem, nacionalnem in evropskem nivoju. Tekom celotnega projekta bomo NVO in druge deležnike redno obveščali o novostih in priložnostih na področju GU preko že vzpostavljenih kanalov. V okviru projekta bomo izvedli tudi pregled različnih virov financiranja, kar bo pripomoglo k več prijavam NVO na razpise, izdelava strategije za zbiranje sredstev in trženje pa bo pripomogla k dodatnemu viru prihodka partnerskih organizacij, pa tudi prihodka drugih NVO, s katerimi partnerji projekta sodelujemo. Vse našteto bo prispevalo k bolj povezanemu in stabilnemu nevladnemu sektorju ter k ohranitvi oz. povečanju delovnih mest na področju globalnega učenja.

Projekt sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije NVO in prostovoljstva. Vsebina projekta je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč financerja.

Pričetek:
1.10.2018
Zaključek:
31.12.2019
Kontakt:
Andreja Šmrgut Okrajšek, andreja@humanitas.si
Sofinanciranje:
Partnerji:
Sloga – platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč http://www.sloga-platform.org/
Voluntariat – zavod za mednarodno prostovoljno delo http://www.zavod-voluntariat.si/
Skuhna – kulinarično in kulturno-izobraževalno središče Afrike, Azije in Južne Amerike, socialno podjetje http://www.skuhna.si/

Bringing Culture and Art to the streets of the West Bank and Gaza Strip

Vsebina:
Namen projekta je okrepiti palestinsko identiteto ter spodbuditi povezovanje palestinskih skupnosti preko promocije palestinske kulture in dediščine. V okviru enega leta se bodo na petih lokacijah v Palestini – Nablus, Hebron, Betlehem, Vzhodni Jeruzalem in Gaza – odvili raznorazni dogodki: štirje poulični muzeji, štiri poulične parade in dva festivala.
Z uporabo fotografije in samo-portretiranja (t.i. Selfish Studio) na palestinskih ulicah projekt naslavlja vprašanje palestinske identitete med mladimi in ustvarja prostor za izražanje te identitete med mladimi v Vzhodnem Jeruzalemu, Nablusu, Betlehemu, Hebronu in Gazi. Z izmenjavo umetniških del, ki naslavljajo vprašanje identitete, pa bo projekt spodbudil tudi povezovanje palestinskih in evropskih umetnikov.
Pričetek:
1.1.2018
Zaključek:
31.10.2020
Kontakt:
Barbara Vodopivec, bvodopivec@gmail.com
Sofinanciranje:
Partnerji:
Palestinian Vision Organisation (Palestina) http://palvision.ps/en/
Youth Without Borders (Palestina) 
Proja (Slovenija) http://proja.org/
Humanitas (Slovenija) http://www.humanitas.si/index.php?lang=sl

Globalno učenje Agora

Vsebina:
Projekt je del strateškega partnerstva, v katerem skupaj s partnerskimi organizacijami razvijamo inovativen neformalen pristop uličnega dela z globalno dimenzijom, namenjenega delu z mladimi. V okviru projketa je predvideno načrtovalno srečanje v Sloveniji, job shadowing (ali opazovanje na delovnem mestu) v Franciji in v Sloveniji, usposabljanje za trenerje multiplikatorje, šest uličnih akcij ter razvoj spletne platforme.
Projekt bo prispeval k razvoju novih metod, ki bodo združevale ulično delo, neformalno in globalno učenje. Vse nove metode bodo na voljo v spletni platformi in bodo primerne za prenos in uporabo v okolju mladinskih organizacij, nevladnih organizacij ter osnovnih in srednjih šol.Izvedba tega projekta je sofinancirana s strani Evropske unije. Vsebina projekta je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske unije.

Pričetek:
1.2.2017
Zaključek:
31.1.2019
Kontakt:
Tina Trdin, tina@humanitas.si
Sofinanciranje:
Partnerji:
Društvo Lojtra (Slovenija) - vodilni partner https://www.drustvolojtra.si/
Sensibiliz´Action (Francija) http://www.sensibilizaction.fr/
Officine Cittadine (Italija) https://www.facebook.com/officinecittadine/

SKOZI OČI BEGUNCA

Vsebina:
Projekt gradi na uspešnosti in prepoznavnosti zgodbe Skozi oči begunca preteklih dveh let. Preko interaktivnih delavnic o migracijah in begunstvu ter z inovativno izkustveno gledališko igro delujemo od občutenja, preko zavedanja, do delovanja za spremembe. Projekt še naprej soustvarjajo ljudje z begunsko izkušnjo, ki preko stika z mladimi spodbujajo empatijo, strpnost in enakopravnost. Projekt naslavlja in presega predsodke, stereotipe ter sovražni govor in vzpostavlja nove mostove med mladimi, lokalno skupnostjo in begunci ter migranti, ter s tem spodbuja medkulturni dialog in gradi temelje solidarne in vključujoče družbe za današnje in prihodnje generacije, družbe globalnih državljanov.
V projektu bomo izvedli 5 ponovitev izkustvene gledališke predstave Skozi oči begunca, 10 izvedb interaktivnih delavnic globalnega učenja na teme begunstva in migracij skupaj s soizvajalci z resnično begunsko izkušnjo, 5 lokalnih akcij osveščanja o tematiki projekta ter 4 intenzivna usposabljanja učiteljev v okviru Humanitasovega Kluba globalnega učenja. Lansko leto smo zbrali tudi najlepše, najspodbudnejše in najglobje misli, ki so jih po delavnicah in predstavi zapisali udeleženci in jih namenili ljudem z resnično begunsko izkušnjo, in jih izdali v obliki »male knjižice velikih misli«: Ko sem pogledal skozi oči begunca / When I looked through the refugee's eyes. V knjižici smo sporočila slovenskih otrok in mladine prevedli v 5 jezikov, poleg angleščine še v paštu, farsi, arabski in kurdski jezik.

 

 

Izvedba tega projekta je sofinancirana s strani Urada RS za komuniciranje RS. Vsebina projekta je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč financerja.

Pričetek:
1.4.2018
Zaključek:
5.11.2018
Kontakt:
Manca Šetinc Vernik, manca@humanitas.si
Sofinanciranje:

Gledališče in globalno učenje (Training Theatre in Global Education)

Vsebina:
Namen projekta je razvoj nove metodologije, ki bo združevala globalno učenje, gledališče in medvrstniško učenje. Nova metodologija bo mladinskim delavcem, pa tudi drugim izvajalcem delavnic in usposabljanj omogočala še bolj učinkovito in poglobljeno naslavljanje globalne soodvisnosti in vloge vsakega posameznika na lokalni in globalni ravni.

V okviru projekta bomo izvedli usposabljanje, ki bo potekalo v dveh delih - prvi del bo potekal v Sloveniji, druge del na Madžarskem. Za uporabo nove metodologije bomo usposobili 20 mladinskih delavcev iz Slovenije in Madžarske, ki bodo ob zaključku prejeli certifikat za trenerja organizacije EPTO (European Peer Training Organization). Z znanjem in izkušnjami vseh sodelujočih organizacij ter udeležencev usposabljanja bomo pripravili priročnik z opisom metodologije in praktičnimi primeri izvedbe aktivnosti, ki povezuje omenjene tri pristope.

 
  
Izvedba tega projekta je sofinancirana s strani Evropske unije. Vsebina projekta je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske.
Pričetek:
1.6.2017
Zaključek:
30.9.2018
Kontakt:
Alma Rogina, alma@humanitas.si
Sofinanciranje:
Partnerji:
Ephebus / Forum Tasulat (Madžarska) https://www.forumtarsulat.com/
Egyesek Youth Association (Madžarska) https://egyesek.hu/
BAGazs public benefit association (Madžarska) https://bagazs.org/our-team/?lang=en
Matafir, društvo za medkulturne povezave (Slovenija) https://www.matafir.org/
Zavod Voluntariat (Slovenija) http://www.zavod-voluntariat.si/
EPTO - European Peer Training Organization (Belgija) http://epto.org/

SAME World - Sustainaibility, Awareness, Mobilization, Environment in the Global Education for the Eyd 2015

Vsebina:
Gre za triletni projekt, pri katerem si bomo s partnerji projekta, številnimi evropskimi in neevropskimi nevladnimi organizacijami ter izobraževalnimi institucijami, prizadevali za dvig osveščenosti učencev, dijakov in učiteljev o soodvisnosti med Evropo in državami globalnega Juga s poudarkom na okoljski pravičnosti in sprejetjem trajnostnega načina življenja, ki vsakomur zagotavlja dostojno življenje.

V projektu SAME bomo izpostavili predvsem dve pomembni in aktualni temi: podnebne spremembe in stisko okoljskih beguncev, naslovili pa ju bomo prek delavnic za osnovnošolce in srednješolce, tečajev za učitelje in druge multiplikatorje, gledaliških predstav, spletne igre vlog, on-line observatorija proti okoljski nepravičnosti ipd.

       

Izvedba tega projekta je sofinancirana s strani Evropske unije in Ministrstva za zunanje zadeve RS. Vsebina aktivnosti je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske unije ter drugih financerjev.
Pričetek:
12. 01. 2015
Zaključek:
11. 01. 2018
Kontakt:
Manca Šetinc Vernik, manca@humanitas.si

Scouting our way towards active global citizenship in EYD 2015 and beyond

Vsebina:
Namen projekta je spodbujanje pristopa globalnega učenja v aktivnostih skavtskih organizacij na lokalni, nacionalni, evropski in globalni ravni. S pomočjo povezovanja nevladnih organizacij, ki delujejo na področju GU, in skavtskih organizacij, ki imajo zelo širok doseg in vpliv med mladimi, bomo spodbujali odgovorni življenjski stil mladih, zavedanje o globalnih soodvisnostih in kritično ovrednotenje lastne vloge na našem planetu ter opolnomočili mlade za organizacijo in vključevanje v akcije ozaveščanja na lokalni ravni.

      

Izvedba tega projekta je sofinancirana s strani Evropske unije in Ministrstva za zunanje zadeve RS. Vsebina aktivnosti je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske unije ter drugih financerjev.
Pričetek:
8.12.2014
Zaključek:
8.12.2017
Kontakt:
Alma Rogina, alma@humanitas.si
Povezava:
Sofinanciranje:
Partnerji:
NaZemi, Češka http://www.nazemi.cz/
Junák - svaz skautů a skautek ČR, Češka http://www.skaut.cz/
Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, Slovenija http://skavti.si/
Fair Trade Hellas, Grčija http://fairtrade.gr/
Soma hellinon proskopon - SHP, Grčija http://www.sep.org.gr/
Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, Slovaška http://www.sccd-sk.org/
Slovenský skauting, Slovaška http://skauting.sk/
INKOTA-netzwerk e. V., Nemčija http://www.inkota.de/
Scotdec - Scottish Development Education Centre, Velika Britanija http://www.scotdec.org.uk/
Związek Harcerstwa Polskiego, Poljska http://zhp.pl/
Bureau Européen du Scoutisme WOSM http://scout.org/europe
World Association of Girl Guides and Girl Scouts – Europe Region (WAGGGS) http://europe.wagggs.org/en/home

Doživimo svet (Experiencing the world)

Vsebina:

Cilj projekta Doživimo svet je po eni strani ozaveščanje o razvojnih vprašanjih, po drugi strani pa promocija izobraževanja za razvoj med mladimi in multiplikatorji (učitelji in mladinskimi voditelji). S projektom želimo doseči, da bo zdajšnja, predvsem pa naslednja, generacija Evropejcev bolje razumela razvojna vprašanja, odnose med Evropo in globalnim jugom ter predvsem vzroke globalne revščine in neenakosti.

    

 

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske unije. Vsebina aktivnosti je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske unije in drugih financerjev.

Pričetek:
01. 01. 2013
Zaključek:
31. 12. 2015
Kontakt:
Mateja Kraševec, mateja@humanitas.si
Sofinanciranje:
Partnerji:
Agentura rozvojove a humanitarni pomoci Olomouckeho kraje – ARPOK, Češka: http://www.arpok.cz/
Suedwind Agentur, Avstrija: http://www.suedwind-agentur.at

Kaj lahko narediš ti?

Veseli bomo, če se nam boste pridružili ali kako drugače podprli naše delo.0,5 % dohodnine Finančna in materialna pomoč Članstvo v društvu

Humanitas aktualno

Preberi vse novice

Kontakt

Zemljemerska ul. 12
SI-1000 Ljubljana
+386 (0)1 430 03 43
www.humanitas.si

Splošne informacije: info@humanitas.si
Informacije o programu podpore otrokom in lokalnim skupnostim:
Barbara Vodopivec: barbara@humanitas.si
Odnosi z javnostmi:
Manca Šetinc Vernik: manca@humanitas.si