Refugees Welcome
1
Izdelki

O društvu

Tekoči projekti

Globalni izzivi - Globalni predmeti (Global Issues – Global Subjects)

Vsebina:
Ker so učitelji in učiteljice ključni akterji sprememb v izobraževalnem sistemu, se bomo v okviru projekta osredotočili predvsem nanje. S projektom želimo učitelje in učiteljice dodatno motivirati in usposobiti za naslavljanje globalnih izzivov (tudi bolj kontroverznih) ter jih spodbuditi k vključevanju tem, povezanih s Cilji trajnostnega razvoja, v medpredmetno in predmetno poučevanje.

V okviru projekta bomo razvili celosten okvir globalnega učenja in praktična orodja za naslavljane globalnih izzivov v razredu, organizirali usposabljanja za učitelje ter nudili podporo učiteljem in učencem pri pripravi kampanj in lokalnih akcij. O pomenu vključevanja globalnega učenja v formalno in neformalno izobraževanje bomo osveščali tudi izobraževalne in pedagoške institucije, politične odločevalce ter ostale zainteresirane akterje.  

 

Izvedba tega projekta je sofinancirana s strani Evropske unije. Vsebina projekta je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske unije.
Pričetek:
1.11.2017
Zaključek:
31.10.2020
Kontakt:
Alma Rogina, alma@humanitas.si
Sofinanciranje:
Partnerji:
Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej / Poljska (nosilec projekta) https://glowna.ceo.org.pl/
Südwind Verein für Entwicklungspolitik und globale Gerechtigkeit / Avstrija https://www.suedwind.at/wien/ueber-uns-der-verein/
Anthropolis Association / Madžarska http://anthropolis.hu/english/
Le Partenariat / Francija http://www.lepartenariat.org/index.php?lang=en
Leeds DEC / Velika Britanija http://www.leedsdec.org.uk/
Scottish Development Education Centre / Velika Britanija http://www.scotdec.org.uk/
ARPOK /Češka http://arpok.cz/
CLOVEK V OHROZENI, N.O. / Slovaška https://clovekvohrozeni.sk/
Associazione di Cooperazione e Solidarietà / Italija http://www.acs-italia.it/
Društvo za človekove pravice in človeku prijazne dejavnosti HUMANITAS / Slovenija http://www.humanitas.si/index.php?lang=sl
Pädagogische Hochschule Wien / Avstrija (pridruženi partnerji) https://www.phwien.ac.at/

SAME World - Sustainaibility, Awareness, Mobilization, Environment in the Global Education for the Eyd 2015

Vsebina:
Gre za triletni projekt, pri katerem si bomo s partnerji projekta, številnimi evropskimi in neevropskimi nevladnimi organizacijami ter izobraževalnimi institucijami, prizadevali za dvig osveščenosti učencev, dijakov in učiteljev o soodvisnosti med Evropo in državami globalnega Juga s poudarkom na okoljski pravičnosti in sprejetjem trajnostnega načina življenja, ki vsakomur zagotavlja dostojno življenje.

V projektu SAME bomo izpostavili predvsem dve pomembni in aktualni temi: podnebne spremembe in stisko okoljskih beguncev, naslovili pa ju bomo prek delavnic za osnovnošolce in srednješolce, tečajev za učitelje in druge multiplikatorje, gledaliških predstav, spletne igre vlog, on-line observatorija proti okoljski nepravičnosti ipd.

       

Izvedba tega projekta je sofinancirana s strani Evropske unije in Ministrstva za zunanje zadeve RS. Vsebina aktivnosti je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske unije ter drugih financerjev.
Pričetek:
12. 01. 2015
Zaključek:
11. 01. 2018
Kontakt:
Manca Šetinc Vernik, manca@humanitas.si

Scouting our way towards active global citizenship in EYD 2015 and beyond

Vsebina:
Namen projekta je spodbujanje pristopa globalnega učenja v aktivnostih skavtskih organizacij na lokalni, nacionalni, evropski in globalni ravni. S pomočjo povezovanja nevladnih organizacij, ki delujejo na področju GU, in skavtskih organizacij, ki imajo zelo širok doseg in vpliv med mladimi, bomo spodbujali odgovorni življenjski stil mladih, zavedanje o globalnih soodvisnostih in kritično ovrednotenje lastne vloge na našem planetu ter opolnomočili mlade za organizacijo in vključevanje v akcije ozaveščanja na lokalni ravni.

      

Izvedba tega projekta je sofinancirana s strani Evropske unije in Ministrstva za zunanje zadeve RS. Vsebina aktivnosti je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske unije ter drugih financerjev.
Pričetek:
01. 01. 2015
Zaključek:
31. 12. 2017
Kontakt:
Alma Rogina, alma@humanitas.si
Povezava:
Sofinanciranje:
Partnerji:
NaZemi, Češka http://www.nazemi.cz/
Junák - svaz skautů a skautek ČR, Češka http://www.skaut.cz/
Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, Slovenija http://skavti.si/
Fair Trade Hellas, Grčija http://fairtrade.gr/
Soma hellinon proskopon - SHP, Grčija http://www.sep.org.gr/
Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, Slovaška http://www.sccd-sk.org/
Slovenský skauting, Slovaška http://skauting.sk/
INKOTA-netzwerk e. V., Nemčija http://www.inkota.de/
Scotdec - Scottish Development Education Centre, Velika Britanija http://www.scotdec.org.uk/
Związek Harcerstwa Polskiego, Poljska http://zhp.pl/
Bureau Européen du Scoutisme WOSM http://scout.org/europe
World Association of Girl Guides and Girl Scouts – Europe Region (WAGGGS) http://europe.wagggs.org/en/home

Doživimo svet (Experiencing the world)

Vsebina:

Cilj projekta Doživimo svet je po eni strani ozaveščanje o razvojnih vprašanjih, po drugi strani pa promocija izobraževanja za razvoj med mladimi in multiplikatorji (učitelji in mladinskimi voditelji). S projektom želimo doseči, da bo zdajšnja, predvsem pa naslednja, generacija Evropejcev bolje razumela razvojna vprašanja, odnose med Evropo in globalnim jugom ter predvsem vzroke globalne revščine in neenakosti.

    

 

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske unije. Vsebina aktivnosti je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske unije in drugih financerjev.

Pričetek:
01. 01. 2013
Zaključek:
31. 12. 2015
Kontakt:
Mateja Kraševec, mateja@humanitas.si
Sofinanciranje:
Partnerji:
Agentura rozvojove a humanitarni pomoci Olomouckeho kraje – ARPOK, Češka: http://www.arpok.cz/
Suedwind Agentur, Avstrija: http://www.suedwind-agentur.at

Krilca - Vesele črke

Vsebina:
Humanitas je ena od organizacij, ki pri Umanoterinem katalogu pravičnih daril Krilca sodeluje že od začetka. Skrbimo za Vesele črke – tri različne pakete pomoči šolarjem v Gani.
  

Pričetek:
01. 11. 2007
Kontakt:
Manca Poglajen, info@humanitas.si
Povezava:
Partnerji:
Embracing Hidden Talents Network, Gana: http://www.embracingtalents.org/

Kaj lahko narediš ti?

Veseli bomo, če se nam boste pridružili ali kako drugače podprli naše delo.0,5 % dohodnine Finančna in materialna pomoč Članstvo v društvu

Humanitas aktualno

Preberi vse novice

Kontakt

Resljeva cesta 48
SI-1000 Ljubljana
+386 (0)1 430 03 43
www.humanitas.si

Splošne informacije: info@humanitas.si
Informacije o programu podpore otrokom in lokalnim skupnostim:
Dado Kebe, dado@humanitas.si
Odnosi z javnostmi:
Darja Valenčič, info@humanitas.si