Humanitas je bil izbran kot ena izmed 5 nevladnih organizacij, ki jih bo v naslednjih treh letih delovanja finančno podprl tudi Active Citizens Fund (ACF) v okviru institucionalne podpore za nevladne organizacije. V prihodnjih treh letih bomo znotraj te podpore programe na področjih globalnega učenja in razvojnega sodelovanja prepletli, tako da se bodo njihovi učinki medsebojno krepili. Osredotočili se bomo na šest ključnih področij: aktivno državljanstvo, okolje, migracije, razvoj, človekove pravice in medkulturnost ter tako zagotavljali poglobljeno in široko pokrivanje področja globalnega učenja. Programe obeh področij bomo izvajali v tesnem partnerstvu z drugimi akterji na področju globalnega učenja in razvojnega sodelovanja, zlasti v Evropi in Afriki. Poglobili bomo sodelovanje s pravično trgovino 3Muhe, okrepili delo na  Klubu učiteljic in učiteljev globalnega učenja ter širili podporno mrežo zunanjih sodelavk, prostovoljcev in trenerk, ki bodo v okviru projektnih skupin sodelovali pri pripravi in izvedbi novih projektov v skladu s poslanstvom organizacije. Vzpostavili bomo tudi vključujoče skupnostne prostore za namene izvajanja aktivnosti društva, razširili sedanjo Hišo svetov ter jo odprli za podporo iniciativ in gibanj mladih, oseb z migrantsko izkušnjo ter drugih ranljivih skupin.

KONTAKT: Alma Rogina (alma@humanitas.si)
TRAJANJE PROJEKTA: 1. 6. 2021 – 30. 4. 2024
FINANCERJI: Active Citizenship Fund Slovenia
IDENTIFIKACIJSKA ŠT. PROJEKTA OZ. ŠT. POGODBE: ACF-IP-04/2021