Jeseni prihaja prenovljen spletni tečaj E-TICK – E-TICK 2.0! Kritično mišljenje, etična komunikacija, medijska pismenost in medkulturna osveščenost, vse to so teme, ki se jih bo dotaknil. Pripravljamo ga skupaj s partnerji projekta “E-t(r)ick Your Mind” iz Slovenije, Irske in Češke.

Med poletjem tečaj vsebinsko in tehnično pilimo tudi v testnih “E-TICK klubih”. Ti potekajo vzporedno s spletnim tečajem in posameznikom in posameznicam, ki se bodo tečaju pridružili, nudijo možnost za razmislek in razpravo. E-TICK 2.0 je namreč zasnovan tako, da ga lahko oseba opravi sama. Vendar je raziskovati ideje, misli in vprašanja skupaj z drugimi vedno koristno pa tudi bolj zabavno 🙂

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.