S partnerji iz Velike Britanije, Grčije, Cipra in Portugalske v okviru projekta POLITEIA – Spodbujanje globalnega državljanstva v šolah razvijamo spletno platformo za učitelje in učiteljice ter druge izobraževalce in izobraževalke, ki jih zanima vključevanje tematik globalnega državljanstva v poučevanje mladih. Na platformi bo na voljo spletni tečaj z različnimi vsebinskimi moduli ter izbor dodatnih gradiv, ki vam lahko pridejo prav pri delu z mladimi v razredu in širše. Na tokratnem virtualnem sestanku smo se posvetili pregledu spletnih modulov ter se uskladili glede naslednjega partnerska srečanja, ki bo decembra potekalo na Cipru.

Izvedba tega projekta je sofinancirana s strani Evropske unije. Vsebina aktivnosti je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske unije.